Biblioteca

“Del manejo multifuncional del territorio a la desarticulación produtiva: cambios en los flujos de biomasa durante el proceso de industrialización de la agricultura gallega ( 1960-2012 )”. David Soto Fernández ( 2015) .

Un excelente traballo utilizando unha metodoloxía pioneira que moi poucas veces se ten aplicado ao análise dos sistemas agrarios e forestais de Galiza ofrecendo perspectivas e conclusións que non atopamos nas análises baseadas só nos datos económicos

Manos a la tierra: los ricos del futuro

Un documental sobre as vantaxes da agroecoloxía desde unha perspectiva cubana, onde prescindir dun elevado consumo de enerxía e petróleo foi, mais que unha opción, unha necesidade asumida como proxecto de futuro. Segundo Funes e Funes (*) Cuba é o país que ten levado a conversión a maior escala da súa agricultura cara sistemas orgánicos ou semi-orgánicos……… (*) Funes Aguilar, F. e Funes Monzote, F. 2009. “La Agroecología en Cuba: su Desarrollo y Situación Actual”. Rev. Bras. De Agroecologia/nov. 2009 Vol. 4 No. 2

Unha granxa para o futuro

Un documental da BBC realizado e narrado en primeira persoa por Rebecca Hosking xa hai algúns anos cunha moi interesante crítica ao modelo de agricultura industrial. Tamén é unha especie de introdución a unha das posíbeis alternativas: a permacultura.

FAO . 2009,

como alimentar al mundo en 2050

Peterson, Willis L. 1997

Are Large Farms More Efficient? Staff Paper P97-2

Ziegler, J. 2007. UN News Centre, 2007

UN independent rights expert calls for five-year freeze on biofuel production

Via Campesina. 2003

 Qué es la soberanía alimentaria

Steinfeld, H. ; Gerber, P. ; Wassenaar, T. ; Castel, V. ; Rosales, M. ; de Haan, C., 2006

Livestock’s long shadow,. FAO, Rome 2006

Rosset, P. 1999

On the benefits of Small Farms.Food First Backgrounder, v. 6, n. 4, p. 1-4

González, A. D., & Carlsson-Kanyama, A. (2008)

Gases de efecto invernadero en la producción y consumo de alimentos de uso corriente. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 12, 01-07

FAO.2011. “Ahorrar para crecer"

Guia para los responsables de las políticas de intensificación sostenible de la producción agrícola en pequeña escala

De Schutter, O. 2010.

Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter” Consejo de Derechos Humanos- Naciones Unidas-Asamblea General

Altieri, M. Á., & Nicholls, C. I. (2012)

Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. Agroecología, 7(2), 65-83

Altieri, M.A.

Movilizándonos para rescatar nuestro sistema alimentario. CADTM- 2008

Vía Campesina, 2011

La Vía Campesina se opone al acaparamiento de tierras en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas

IFAD. (2103)

Tercera nota de orientación sobre las políticas del FIDA para después de 2015